Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

n
 
=== Danh mục bệnh nghề nghiệp của Việt Nam ===
Hiện nay Bộ Y tế Việt Nam mới chỉ quy định 30 bệnh nghề nghiệp được chia vào 5 nhóm, gồm:
#Bệnh bụi phổi-Silic nghề nghiệp, (nhóm I)
#Bệnh bụi phổi Atbet (Amiăng), (nhóm I)
#Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
 
Các bệnh nghề nghiệp trên được chia vào các5 nhóm:
 
<u>Nhóm I: Các bệnh bụi phổi và phế quản</u> (7 bệnh)
 
1. Bệnh bụi phổi - silic
 
2. Bệnh bụi phổi atbet hay bệnh bụi phổi amiăng
 
3. Bệnh bụi phổi – bông
 
4. Bệnh viêm phế quản mãn tính nghề nghiệp
 
5. Bệnh hen phế quản nghề nghiệp
 
<u>Nhóm II: Các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp</u>