Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

n
#Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp, (nhóm I, 167/BYT-QĐ)
#Bệnh hen phế quản nghề nghiệp, (nhóm I, 27/2006/QĐ-BYT)
#Bệnh bụi phổi-[[Talc]] nghề nghiệp, (nhóm I, 44/2013/TT-BYT)
#Bệnh bụi phổi-[[Than]] nghề nghiệp, (nhóm I, 36/2014/TT-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-36-2014-TT-BYT-bo-sung-benh-Bui-phoi-Than-nghe-nghiep-vao-danh-muc-benh-nghe-nghiep-vb258166.aspx Thông tư 36/2014/TT-BYT]</ref>)
#Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất chì, (nhóm II, )
#Bệnh nhiễm độc benzen và các hợp chất đồng đẳng của benzen, (nhóm II, )