Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

n
#Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp, (nhóm II, 167/BYT-QĐ)
#Nhiễm độc [[cacbon mônôxít]] nghề nghiệp, (nhóm II, 27/2006/QĐ-BYT)
#Bệnh nhiễm độc [[cadimi]] nghề nghiệp, (nhóm II, 42/2011/TT-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu/Thong-tu-42-2011-TT-BYT-bo-sung-benh-nhiem-doc-cadimi-nghe-nghiep-vb132664t23.aspx Thông tư 42/2011/TT-BYT]</ref> năm 2011)
# Bệnh do quang tuyến X và các chất phóng xạ (nhóm III, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh điếc do tiếng ồn (nhóm III, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh rung chuyển nghề nghiệp (nhóm III)
#Bệnh giảm áp mạn tính nghề nghiệp (nhóm III, 167/BYT-QĐ năm 1997)
#Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân (nhóm III, 42/2011/TT-BYT)
#Bệnh sạm da nghề nghiệp (nhóm IV)
#Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc (nhóm IV)
#Bệnh viêm gan virut nghề nghiệp (nhóm V)
#Bệnh do xoắn khuẩn Leptospira nghề nghiệp (nhóm V)
#Nhiễm [[HIV]] do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (nhóm V, 42/2011/TT-BYT)
 
Các bệnh nghề nghiệp trên được chia vào 5 nhóm: