Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

n
#Bệnh bụi phổi-[[silic]] nghề nghiệp, (nhóm I, 08-TTLB<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-bo-08-TTLB-quy-dinh-benh-nghe-nghiep-che-do-dai-ngo-cong-nhan-vien-chuc-Nha-nuoc-mac-benh-nghe-nghiep-vb45675.aspx Thông tư liên bộ 08-TTLB]</ref> năm 1976)
#Bệnh bụi phổi Atbet ([[amiăng]]), (nhóm I, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh bụi phổi [[Bông vải|bông]], (nhóm I, 29/TT-LB<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-bo-29-TT-LB-bo-sung-benh-nghe-nghiep-vb41336.aspx Thông tư 29/TT-LB]</ref> năm 1991)
#Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp, (nhóm I, 167/BYT-QĐ<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-167-BYT-QD-bo-sung-5-benh-nghe-nghiep-vao-danh-muc-benh-nghe-nghiep-duoc-bao-hiem-vb40420.aspx Quyết định 167/BYT-QĐ]</ref> năm 1997)
#Bệnh hen phế quản nghề nghiệp, (nhóm I, 27/2006/QĐ-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-27-2006-QD-BYT-bo-sung-04-benh-nghe-nghiep-Danh-muc-cac-benh-nghe-nghiep-duoc-bao-hiem-vb14488.aspx Quyết định 27/2006/QĐ-BYT]</ref> năm 2006)
#Bệnh nhiễm độc [[thuỷ ngân]] và các hợp chất của thuỷ ngân, (nhóm II, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh nhiễm độc [[mangan]] và các hợp chất của mangan, (nhóm II, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh nhiễm độc TNT ([[trinitrotoluen]]), (nhóm II, 29/TT-LB năm 1991)
#Bệnh nhiễm độc [[asen]] và các chất asen nghề nghiệp, (nhóm II, 167/BYT-QĐ năm 1997)
#Nhiễm độc chất [[nicotin]] nghề nghiệp, (nhóm II, 167/BYT-QĐ)
# Bệnh do quang tuyến X và các chất phóng xạ (nhóm III, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh điếc do tiếng ồn (nhóm III, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh rung chuyển nghề nghiệp (nhóm III, 29/TT-LB năm 1991)
#Bệnh giảm áp mạn tính nghề nghiệp (nhóm III, 167/BYT-QĐ năm 1997)
#Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân (nhóm III, 42/2011/TT-BYT)
#Bệnh sạm da nghề nghiệp (nhóm IV, 29/TT-LB năm 1991)
#Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc (nhóm IV)
#Bệnh nốt dầu nghề nghiệp (nhóm IV)
#Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp (nhóm IV)
#Bệnh lao nghề nghiệp (nhóm V, 29/TT-LB năm 1991)
#Bệnh viêm gan virut nghề nghiệp (nhóm V, 29/TT-LB năm 1991)
#Bệnh do xoắn khuẩn Leptospira nghề nghiệp (nhóm V, 29/TT-LB năm 1991)
#Nhiễm [[HIV]] do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (nhóm V, 42/2011/TT-BYT)