Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

n
 
=== Danh mục bệnh nghề nghiệp của Việt Nam ===
Hiện nay Bộ Y tế Việt Nam mới chỉ quy định 30 bệnh nghề nghiệp, chia vào 5 nhóm, gồm:
*:::Nhóm I: Các bệnh bụi phổi và phế quản (07 bệnh)
#Bệnh bụi phổi-[[silic]] nghề nghiệp, (nhóm I, 08-TTLB<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-bo-08-TTLB-quy-dinh-benh-nghe-nghiep-che-do-dai-ngo-cong-nhan-vien-chuc-Nha-nuoc-mac-benh-nghe-nghiep-vb45675.aspx Thông tư liên bộ 08-TTLB]</ref> năm 1976)
#Bệnh bụi phổi Atbet ([[amiăng]]), (nhóm I, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh bụi phổi-[[talc]] nghề nghiệp, (nhóm I, 44/2013/TT-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-44-2013-TT-BYT-bo-sung-benh-Bui-phoi-Talc-vao-danh-muc-benh-nghe-nghiep-duoc-bao-hiem-vb218916.aspx Thông tư 44/2013/TT-BYT]</ref> năm 2013)
#Bệnh bụi phổi-[[Cacbon|than]] nghề nghiệp, (nhóm I, 36/2014/TT-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-36-2014-TT-BYT-bo-sung-benh-Bui-phoi-Than-nghe-nghiep-vao-danh-muc-benh-nghe-nghiep-vb258166.aspx Thông tư 36/2014/TT-BYT]</ref> năm 2014)
*#:Nhóm II: Các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp (10 bệnh)
#Bệnh nhiễm độc [[chì]] và các hợp chất chì, (nhóm II, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh nhiễm độc benzen và các hợp chất đồng đẳng của benzen, (nhóm II, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp, (nhóm II, 167/BYT-QĐ)
#Nhiễm độc [[cacbon mônôxít]] nghề nghiệp, (nhóm II, 27/2006/QĐ-BYT)
#Bệnh nhiễm độc [[cadimi]] nghề nghiệp, (nhóm II, 42/2011/TT-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu/Thong-tu-42-2011-TT-BYT-bo-sung-benh-nhiem-doc-cadimi-nghe-nghiep-vb132664t23.aspx Thông tư 42/2011/TT-BYT]</ref> năm 2011)
*#:Nhóm III: Các bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lý (05 bệnh)
# Bệnh do quang tuyến X và các chất phóng xạ (nhóm III, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh điếc do tiếng ồn (nhóm III, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh giảm áp mạn tính nghề nghiệp (nhóm III, 167/BYT-QĐ năm 1997)
#Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân (nhóm III, 42/2011/TT-BYT)
*#:Nhóm IV: Các bệnh da nghề nghiệp (04 bệnh)
#Bệnh sạm da nghề nghiệp (nhóm IV, 29/TT-LB năm 1991)
#Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc (nhóm IV)
#Bệnh nốt dầu nghề nghiệp (nhóm IV)
#Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp (nhóm IV)
*#:Nhóm V: Các bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp (04 bệnh)
#Bệnh lao nghề nghiệp (nhóm V, 29/TT-LB năm 1991)
#Bệnh viêm gan virut nghề nghiệp (nhóm V, 29/TT-LB năm 1991)
#Bệnh do xoắn khuẩn Leptospira nghề nghiệp (nhóm V, 29/TT-LB năm 1991)
#Nhiễm [[HIV]] do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (nhóm V, 42/2011/TT-BYT)
 
Các bệnh nghề nghiệp trên được chia vào 5 nhóm:
*Nhóm I: Các bệnh bụi phổi và phế quản (07 bệnh)
*Nhóm II: Các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp (10 bệnh)
*Nhóm III: Các bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lý (05 bệnh)
*Nhóm IV: Các bệnh da nghề nghiệp (04 bệnh)
*Nhóm V: Các bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp (04 bệnh)
 
==Xem thêm==