Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

n
#:Nhóm IV: Các bệnh da nghề nghiệp (04 bệnh)
#Bệnh sạm da nghề nghiệp (nhóm IV, 29/TT-LB năm 1991)
#Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc (nhóm IV, 27/2006/QĐ-BYT năm 2006)
#Bệnh nốt dầu nghề nghiệp (nhóm IV, 27/2006/QĐ-BYT năm 2006)
#Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp (nhóm IV, 27/2006/QĐ-BYT năm 2006)
#:Nhóm V: Các bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp (04 bệnh)
#Bệnh lao nghề nghiệp (nhóm V, 29/TT-LB năm 1991)