Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

n
#Bệnh nhiễm độc [[cadimi]] nghề nghiệp, (nhóm II, 42/2011/TT-BYT<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu/Thong-tu-42-2011-TT-BYT-bo-sung-benh-nhiem-doc-cadimi-nghe-nghiep-vb132664t23.aspx Thông tư 42/2011/TT-BYT]</ref> năm 2011)
#:Nhóm III: Các bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lý (05 bệnh)
# Bệnh do [[Tia X|quang tuyến X]] và các chất phóng xạ (nhóm III, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh điếc do tiếng ồn (nhóm III, 08-TTLB năm 1976)
#Bệnh rung chuyển nghề nghiệp (nhóm III, 29/TT-LB năm 1991)
#Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp (nhóm IV, 27/2006/QĐ-BYT)
#:Nhóm V: Các bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp (04 bệnh)
#[[Bệnh lao]] nghề nghiệp (nhóm V, 29/TT-LB năm 1991)
#[[Bệnh viêm gan virut]] nghề nghiệp (nhóm V, 29/TT-LB năm 1991)
#Bệnh do [[xoắn khuẩn Leptospira]] nghề nghiệp (nhóm V, 29/TT-LB năm 1991)
#Nhiễm [[HIV]] do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (nhóm V, 42/2011/TT-BYT)