Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
→‎Tham khảo: AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:15.1497602
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
*http://www.orchidspecies.com/orphotdir/abdomminimiflora.jpg
*Jim B. Comber: ''Orchids of Java''. Bentham-Moxon Trust, RBG Kew 1990, S. 332. ISBN 0-947643-21-4
[[Thể loại:Danh sách các chi phong lan]]
[[Thể loại:Abdominea| ]]
[[Thể loại:Aeridinae]]