Khác biệt giữa các bản “An toàn và vệ sinh lao động”

n
 
===Bệnh nghề nghiệp===
[[Bệnh nghề nghiệp]] là bệnh phát sinh do ảnh hưởng và tác động thường xuyên, kéo dài của các yếu tố có hại phát sinh trong sản xuất lên cơ thể người lao động. Đây là hiện trạng bệnh lý mang tính chất đặc trưng nghề nghiệp hoặc liên quan đến [[nghề nghiệp]] (''Profession'').
 
== Trang bị bảo hộ cá nhân ==