Khác biệt giữa các bản “Long Phước, Bà Rịa”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:06.3994230
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:06.3994230)
 
Tổng diện tích toàn xã là 1.618 ha, trong đó đất nông nghiệp 1.393 ha chiếm 86% còn lại 221 ha đất phi nông nghiệp.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai hành chính Việt Nam}}