Khác biệt giữa các bản “Nghìn lẻ một đêm”

Bản dịch của Phan Quang gồm các truyện sau:
 
# [[Nhà buôn và thần linh.]].
# [[Chuyện cụ già thứ nhất và con hươu cái.]].
# [[Chuyện cụ già thứ hai và hai con chó đen.]].
# [[Chuyện người đánh cá.]].
# [[Chuyện vua Hy Lạp và thầy thuốc Đubăng.]].
# [[Chuyện người chồng và con vẹt.]].
# [[Chuyện quan đại thần bị trừng phạt.]].
# [[Chuyện nhà vua của các nước Đảo Đen.]].
# [[Chuyện ba khất sĩ con vua và năm thiếu phụ ở Bátđa.]].
# [[Chuyện khất sĩ thứ nhất - con vua.]].
# [[Chuyện khất sĩ thứ hai - con vua.]].
# [[Chuyện khất sĩ thứ ba - con vua.]].
# [[Chuyện kẻ ghen ghét và người bị ghen ghét.]].
# [[Chuyện nàng Zôbêit.]].
# [[Chuyện nàng Amin.]].
# [[Chuyện nhà đi biển SimbatSimbad.]].
# [[Chuyến đi biển đầu tiên của SimbatSimbad.]].
# [[Chuyến đi biển thứ hai của SimbatSimbad.]].
# [[Chuyến đi biển thứ ba của SimbatSimbad.]].
# [[Chuyến đi biển thứ tư của SimbatSimbad.]].
# [[Chuyến đi biển thứ năm của SimbatSimbad.]].
# [[Chuyến đi biển thứ sáu của SimbatSimbad.]].
# [[Chuyến đi biển thứ bảy và cũng là chuyến đi biển cuối cùng của SimbatSimbad]].
# [[Chuyện ba quả táo.]].
# [[Chuyện người đàn bà bị thảm sát và ông chồng trẻ.]].
# [[Chuyện Nuarếtđin Ali và cậu con trai Bếtđơrếtđin Hatxan.]].
# [[Chuyện chú gù.]].
# [[Chuyện người buôn thiên chúa giáo kể.]].
# [[Chuyện người tiếp phẩm của vua xứ Caxga kể.]].
# [[Chuyện viên thầy lang Do Thái kể.]].
# [[Chuyện gã thợ may kể.]].
# [[Chuyện người thợ cạo.]].
# [[Chuyện người anh cả của lão thợ cạo.]].
# [[Chuyện người anh hai của lão thợ cạo.]].
# [[Chuyện người anh ba của lão thợ cạo.]].
# [[Chuyện người anh tư của lão thợ cạo.]].
# [[Chuyện người anh năm của lão thợ cạo.]].
# [[Chuyện người anh sáu của lão thợ cạo.]].
# [[Chuyện Abu Hatxan Ali Ep Beca và ái phi của Khalip.]].
# [[Thiên tình sử của Camaranzaman - hoàng tử đảo Những đứa con của Khalêđan, với Bađua - công chúa Trung Quốc.]].
# [[Nuarếtđin và người đẹp Ba Tư]].
# [[Chuyện Bêđe - hoàng tử Ba Tư và Giauha - công chúa con vua thủy tề.]].
# [[Chuyện chàng Ganem - con trai Abu Aibu, kẻ nô lệ của tình yêu.]].
# [[Chuyện hoàng tử Zein Alsamn và chúa tể các thần linh.]].
# [[Chuyện Côđađát và bốn mươi chín hoàng tử.]].
# [[Chuyện nàng công chú Đêriaba.]].
# [[Chuyện người ngủ mê thức dậy.]].
# [[Aladdin và cây đèn thần|Chuyện Alađanh và cây đèn thần.]].
# [[Chuyện những chuyến vi hành của Harun An Rasít.]].
# [[Chuyện lão mù Baba Apđanla.]].
# [[Chuyện Xiđi Numan.]].
# [[Chuyện thương gia Hatxan - thợ bện thừng.]].
# [[Ali Baba và bốn mươi tên cướp|Chuyện Alibaba và bốn mươi tên cướp.]]
# [[Chuyện Ali Côjia - nhà buôn thành Bátđa.]].
# [[Chuyện con ngựa thần kỳ.]].
# [[Chuyện hoàng tử Atmet và nàng tiên Pari-banu.]].
# [[Chuyện hai người chị ganh tị với cô em út.]].
<!--<ref>http://suckhoedinhduong.nld.com.vn/53570p0c1020/ve-vu-trom-van-nghin-le-mot-dem-bo-sung-kip-thoi-van-ban-phap-quy-de-ngan-chan-dao-van.htm</ref><ref>{{chú thích web | url = http://reader.vn/nghin-le-mot-dem-do-phan-quang-dich-va-gioi-thieu-tai-ban-lan-thu-25-bia-mau-cung-44239-3 | tiêu đề = Nghìn Lẻ Một Đêm (Do Phan Quang dịch và giới thiệu | author = | ngày = | ngày truy cập = 22 tháng 3 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>-->
 
Người dùng vô danh