Khác biệt giữa các bản “Phóng sự”

n
n
Phóng sự đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để điều tra, thâm nhập thực tế và [[phỏng vấn]] nhiều người. Phóng sự cung cấp cho người đọc một cái nhìn cận cảnh và toàn cảnh về một hiện tượng, thường là đặc biệt, diễn ra trong xã hội. Thông qua những ghi chép cụ thể, sinh động tình hình một vấn đề, một sự việc nào đó đang là vấn đề thời sự mang tính bức xúc, phóng sự thể hiện tính chến đấu cao độ, dùng sự thật để bác lại những nhận thức còn sai lệch, lấy sự thật đời sống để ảnh hưởng đến nhận thức của [[xã hội]]. Do đặc thù thể loại, tính chân thực về [[thời gian]], địa điểm, sự kiện, con người và chi tiết là những yếu tố cốt lõi của phóng sự.
 
Trong phóng sự thường nổi lên hình tượng [[tác giả]] xông xáo, tự mình thăm dò, hỏi han người thực việc thực. tácTác giả phóng sự báo chí thường là những người tác nghiệp cho một cơ quan [[thông tấn]], nhưng quan điểm riêng của họ có ý nghĩa quan trọng, làm cho họ không chỉ là người đưa tin mà còn là người phân tích độc lập, đáng tin cậy.
 
Phóng sự cũng như các bài báo khác luôn được định hình từ nguyên tắc "four W": Who(Ai)?, Where(Ở đâu)?, When(Khi nào)?, What(Cái gì)?
 
Phóng sự văn học, ngoài các tư liệu thực tế xác thực, nhà văn còn có thể sử dụng các thủ thuật [[hư cấu]] nhất định nhằm làm cho câu chuyện được kể trở nên hấp dẫn hnhơn. Những phóng sự văn học dạng này có thể kể đến ''Ngục Kom Tum'' của Lê Văn Hiến; 'Việc làng'', ''Dao cầu thuyền tán'' của [[Ngô Tất Tố]]; ''Cạm bẫy người'', ''Cơm thầy cơm cô'' của [[Vũ Trọng Phụng]].
 
Giá trị của một thiên phóng sự thể hiện ở cả hai mặt: thứ nhất, nó phải nêu ra được những bằng chứng cụ thể với những tài liệu chính xác thể hiện qua các con số, biểu đồ, thống kê; thứ 2, trên cơ sở phân tích tư liệu, số liệu, nó phải đặt ra được những vấn đề [[thời sự]] mang ý nghĩa xã hội to lớn.
26.386

lần sửa đổi