Khác biệt giữa các bản “Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan”

Trang mới: “{{EngvarB|date=June 2013}} {{Use dmy dates|date=June 2013}} <!--{{Launching/SLV|df=yes|type=launch site|role=support a launch}}--> {{coord|13|43|11.78|N|80|13|49.…”
(Trang mới: “{{EngvarB|date=June 2013}} {{Use dmy dates|date=June 2013}} <!--{{Launching/SLV|df=yes|type=launch site|role=support a launch}}--> {{coord|13|43|11.78|N|80|13|49.…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh