Khác biệt giữa các bản “Thân tộc”

n
AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:06.8813822
n (AlphamaEditor Tool, General Fixes)
n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:06.8813822)
{{chú thích trong bài}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}
'''Bộ tộc''' là một hình thức tổ chức cộng đồng dân cư được hình thành từ sự liên kết của nhiều [[bộ lạc]] và liên minh các bộ lạc trên cùng một vùng lãnh thổ nhất định và thường có quan hệ máu mủ nhất định ('''huyết tộc'''). Đứng đầu một bộ tộc thường là một [[tộc trưởng]] hay [[tộc chủ]].
[[Thể loại:Nhóm xã hội]]
[[Thể loại:Nhân chủng học]]
[[Thể loại:Quan hệ họ hàng và nguồn gốc]]