Khác biệt giữa các bản “Hươu đuôi trắng”

n
→‎Tham khảo: AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:43.3463342
n (→‎Tham khảo: AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:43.3463342)
[[Thể loại:Động vật có vú Costa Rica]]
[[Thể loại:Động vật lớn Bắc Mỹ]]
[[Thể loại:Họ Hươu nai]]
[[Thể loại:Động vật có vú Belize]]
[[Thể loại:Động vật có vú Bolivia]]
[[Thể loại:Động vật có vú Brazil]]
[[Thể loại:Động vật có vú Canada]]
[[Thể loại:Động vật có vú Colombia]]
[[Thể loại:Động vật có vú Cuba]]
[[Thể loại:Động vật có vú Ecuador]]
[[Thể loại:Động vật có vú El Salvador]]
[[Thể loại:Động vật có vú châu Âu]]
[[Thể loại:Động vật có vú Haiti]]
[[Thể loại:Động vật có vú Honduras]]
[[Thể loại:Động vật có vú Mexico]]
[[Thể loại:Động vật có vú New Zealand]]
[[Thể loại:Động vật có vú Nicaragua]]
[[Thể loại:Động vật có vú Bắc Mỹ]]
[[Thể loại:Động vật có vú Panama]]
[[Thể loại:Động vật có vú Peru]]
[[Thể loại:Động vật có vú Puerto Rico]]
[[Thể loại:Động vật có vú Nam Mỹ]]
[[Thể loại:Động vật có vú Venezuela]]
[[Thể loại:Động vật có vú Caribe]]
[[Thể loại:Động vật có vú Mỹ]]