Khác biệt giữa các bản “Qaumi Taranah”

! colspan="2" style="padding-right: 2em" | Lời tiếng [[Tiếng Urdu|Urdu]]
|-
| style="text-align:center;" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">كشورِ حسين شاد باد</span></span></big>
| style="text-align:center;" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">پاک سرزمین شاد باد</span></span></big>
|-
| style="text-align:center;" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">ارضِ پاکستان!</span><span lang="ur">‏</span></span></big>
| style="text-align:center;" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">تُو نشانِ عزمِ عالی شان</span></span></big>
|-
| colspan="2" style="text-align:center;padding-right: 2em" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">مرکزِ یقین شاد باد</span></span></big>
|-
| style="text-align:center;" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">قوّتِ اُخوّتِ عوام</span></span></big>
| style="text-align:center;" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">پاک سرزمین کا نظام</span></span></big>
|-
| style="text-align:center;" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">پائنده تابنده باد!</span><span lang="ur">‏</span></span></big>
| style="text-align:center;" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">قوم، ملک، سلطنت</span></span></big>
|-
| colspan="2" style="text-align:center;padding-right: 2.125em" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">شاد باد منزلِ مراد</span></span></big>
|-
| style="text-align:center;" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">رہبرِ ترقّی و کمال</span></span></big>
| style="text-align:center;" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">پرچمِِ ستاره و ہلال</span></span></big>
|-
| style="text-align:center;" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">جانِ استقبال!</span><span lang="ur">‏</span></span></big>
| style="text-align:center;" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">ترجمانِ ماضی، شانِ حال</span></span></big>
|-
| colspan="2" style="text-align:center;padding-right: 2.25em" |<big><span class="nowrap" contenteditable="false"><span lang="ur">سایۂ خدائے ذوالجلال</span></span></big>
|}
|
| style="padding-left: 1em" |
Đất nước linh thiêng hạnh phúc
<span class="nowrap" contenteditable="false">Xứ sở mạnh giàu vui tươi</span><br>
 
<span class="nowrap" contenteditable="false">Xứ sở mạnh giàu vui tươi</span>
 
Hỡi người, biểu tượng của ý chí
<span class="nowrap">Hỡi đất nước Pakistan</span><br>
 
<span class="nowrap" contenteditable="false">HỡiThành đấttrì nướccủa Pakistanđức tin hạnh phúc</span><br>
 
<span class="nowrap" contenteditable="false">Thành trì của đức tin hạnh phúc</span>
|-
| <span class="nowrap">Pāk sarzamīn kā nizām</span><br>
<span class="nowrap"><u>Sh</u>ād bād manzil-i murād</span>
| style="padding-left: 1em" | Tổ quốc linh thương yêu cầu<br>
Sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân<span class="nowrap" contenteditable="false">;</span><br>
Này d<span class="nowrap" contenteditable="false">ân tộc, quốc gia, đất nước</span><br>
<span class="nowrap" contenteditable="false">Sẽ mãi mãi sáng người</span><br>
<span class="nowrap" contenteditable="false">Vì mục tiêu, quyết tâm hạnh phúc</span>
|-
| <span class="nowrap">Parcam-i sitārah o-hilāl</span><br>
<span class="nowrap">Jān-i istiqbāl!</span><br>
<span class="nowrap">Sāyah-yi <u>Kh</u>udā-yi Ẕū l-jalāl</span>
| style="padding-left: 1em" | <span class="nowrap" contenteditable="false">[[Quốc kỳ Pakistan|Lá cờ sao và trăng lưỡi liềm]],</span><br>
Dẫn đường đến tiến bộ và lý tưởng<span class="nowrap" contenteditable="false">,</span><br>
<span class="nowrap" contenteditable="false">Là hành trang quá khứ, niềm vinh quang của hiện tại;</span><span class="nowrap" contenteditable="false">Cảm hứng cho tương lai!</spanbr>
<span class="nowrap" contenteditable="false">DướiCảm chânhứng người,cho Thượngtương đế Vẻ vang và Hùng mạnhlai!</span><br>
<span class="nowrap">Dưới chân người, Thượng đế Vẻ vang và Hùng mạnh</span>
|}
|}