Khác biệt giữa các bản “Gậy mục tử”

Trong một số dịp hoạ hiếm, như sự mở Cửa [[Đền Thánh Phêrô]] và sự hiến thánh một nhà thờ, các Giáo hoàng sử dụng một cây gậy có thánh giá trên đầu gậy, và tập quán này đã được chấp nhận sau sự cải tổ phụng vụ dự liệu sự sử dụng thường hơn gậy mục tử trong các phụng vụ Giáo hoàng.
 
Cây gậy mục tử mà Giáo hoàng [[Giáo hoàng Gioan Phaolô II|Gioan Phaolô II]] đã cầm đi khắp thế giới là cây gậy đầu tiên do Giáo hoàng [[Giáo hoàng Phaolô VI|Paul VI]] vẽ kiểu, ông là người sành và cổ võ về nghệ thuật thánh.
 
Cây gậy [[Giáo Hoànghoàng Biển Đức XVI]] sử dụng có nguồn gốc từ Đức [[Giáo hoàng PiusPiô IX]] và xem ra nhẹ hơn nhiều. Đây là một cái gì có ưu thế, khi xem xét thời đại Biển Đức XVI. Không có luật riêng biệt nào bắt buộc Giáo hoàng chọn một mẫu vẽ gậy này hơn gậy khác, và đó là hoàn toàn một vấn đề nhạy cảm nghệ thuật Giáo hoàng. Lý do có lẽ nhất giải thích cho cây gậy của Giáo hoàng Biển Đức XVI là nó hợp với sở thích của ông hơn là một cây gậy khác.<ref>[http://www.thanhlinh.net/phpBBHD/viewtopic.php?p=4018&sid=78c28753b9c49a9d60ecc009ccd7bc0d]</ref>
 
==Tham khảo==