Khác biệt giữa các bản “Gậy mục tử”

 
Trong một số dịp hiếm có như sự mở Cửa [[Đền Thánh Phêrô]] và sự hiến thánh một nhà thờ, các Giáo hoàng sử dụng một cây gậy có thánh giá trên đầu gậy, và tập quán này đã được chấp nhận sau sự cải tổ phụng vụ dự liệu sự sử dụng thường hơn gậy mục tử trong các phụng vụ Giáo hoàng.
 
[[Tập tin:La Messa del Crisma.jpg|nhỏ|trái|200px|Giáo hoàng Phanxicô và gậy mục tử Chịu nạn - cây gậy nổi tiếng của các vị tiền nhiệm]]
 
===Giáo hoàng Gioan Phaolô II===