Khác biệt giữa các bản “Số nguyên tố chính quy”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:06.5896468
n
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:06.5896468)
[[Thuyết Herbrand–Ribet]]
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
==Liên kết ngoài==
* Chris Caldwell, [http://primes.utm.edu/glossary/page.php?sort=Regular The Prime Glossary: regular prime] at The [[Prime Pages]].