Khác biệt giữa các bản “Huy chương Phúc lợi công cộng”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:15.3030000
n (AlphamaEditor Tool, General Fixes)
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:15.3030000)
'''Huy chương Phúc lợi công cộng''' là một giải thưởng của [[Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ]] nhằm "công nhận những đóng góp xuất sắc trong việc áp dụng khoa học vào lãnh vực Phúc lợi công cộng".
Huy chương này được trao lần đầu năm 1914 và được trao hàng năm từ năm 1976.<ref>{{chú thích web |url=http://www.nasonline.org/about-nas/awards/public-welfare-medal.html |title=Public Welfare Medal |date= |accessdate = ngày 8 tháng 1 năm 2014-01-08 |quote= |publisher=[[United States National Academy of Sciences]] |location= }}</ref>
 
== Danh sách người đoạt Huy chương==