Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ kịch bản”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:16.3966395
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:06.0004350)
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:16.3966395)
Kịch bản có thể được viết và thực hiện "on-the-fly", tức là không cần biên dịch (compile) và liên kết (linked). Khác với các ngôn ngữ thông thường, chương trình viết ra cần biên dịch thành mã máy trước khi đến tay người dùng, chương trình viết bằng ngôn ngữ kịch bản thường được chạy trực tiếp từ mã nguồn hoặc bytecode, do đó người sử dụng hoàn toàn xem và đổi nó mã nguồn của chương trình.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}