Khác biệt giữa các bản “Người Hà Nội (bài hát)”

 
Trong bài hát này, Nguyễn Đình Thi đã có một câu hát nhắc lại nguyên văn câu mở đầu một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ [[Văn Cao]]. Đó là câu "Đoàn quân Việt Nam đi" của bài [[Tiến quân ca]].
 
Bài hát này do [[Cao Minh]] và [[Ánh Tuyết]] trình bày.
 
== Lời bài hát ==
Người dùng vô danh