Khác biệt giữa các bản “Ngực”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|GrayPage =
|Image = Chest.jpg
|Caption = Hình ngựcNgực được chụp X-quang
|Image2 = Thorax male.jpg
|Caption2 = Ngực của một người đàn ông
44

lần sửa đổi