Khác biệt giữa các bản “Science Citation Index”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:08.3289989
n (AlphamaEditor, General Fixes)
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:08.3289989)
| url =http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/history_of_citation_indexing/
| format =Free HTML download
| accessdate =2010- ngày 4 tháng 11-04 năm 2010}}</ref><ref name=SCI>
{{chú thích web
|url=http://www.thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index?parentKey=441594
|title=Science Citation Index |format= |work=
|accessdate =2009-08- ngày 30 tháng 8 năm 2009}}</ref> Phiên-bản danh-mục lớn hơn với tên-gọi '''Danh-mục Trích-dẫn Khoa-học mở-rộng (Science Citation Index Expanded, viết tắt: SCIE)''' bao-gồm hơn 6.500 [[Tạp-chí khoa-học]] danh-tiếng và quan-trọng, xuyên-suốt 150 chuyên-ngành, từ năm 1900 cho đến nay. Những tạp-chí này theo mô-tả là những tạp-chí hàng-đầu thế-giới về [[khoa-học]] và [[công-nghệ]] vì quá-trình chọn-lọc chúng vào danh-mục rất nghiêm-ngặt.<ref name=Expanded>{{chú thích web |url=http://www.thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded?parentKey=441594 |title=Science Citation Index Expanded |format= |work= |accessdate =2009-08- ngày 30 tháng 8 năm 2009}}</ref> Danh-mục trích-dẫn này có-thể truy-cập trực-tuyến (online) thông-qua cơ-sở dữ-liệu (database) Web Khoa-học ([[Web of Science]]) (Web of Science là một phần của bộ-sưu-tập các database Web Kiến-thức ([[Web of Knowledge]])). Ngoài-ra còn có phiên-bản in và phiên-bản trên đĩa CD, trong đó số tạp-chí ít hơn. Database này cho-phép một nghiên-cứu-viên xác-định danh-sách những bài-báo xuất-bản sau có trích-dẫn tới một bài-báo bất-kì đã được xuất-bản trước đó, danh-sách những bài báo của cùng một tác-giả, hoặc danh-sách những bài-báo thường-xuyên được trích-dẫn nhất. Thomson Reuters cũng đã thương-mại-hóa nhiều tập-con của database này, với thuật-ngữ '''Các Danh-mục Trích-dẫn Đặc-biệt (Specialty Citation Indexes)''',<ref name=SpCI>{{chú thích web |url=http://www.thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/Specialty_Citation_Indexes?view=Standard&parentKey=441594 |title=Specialty Citation Indexes |format= |work= |accessdate =2009-08- ngày 30 tháng 8 năm 2009}}</ref> như '''Danh-mục Trích-dẫn Khoa-học Thần-kinh (Neuroscience Citation Index)'''<ref name=NCI>{{chú thích web |url=http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MD |title=Journal Search - Science - |format= |work= |accessdate =2009-08- ngày 30 tháng 8 năm 2009}}</ref> và '''Danh-mục Trích-dẫn Hóa-học (Chemistry Citation Index)'''.<ref>{{chú thích web |url=http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=CD |title=Journal Search - Science - Thomson Reuters |accessdate=ngày 14 tháng 1 năm 2011}}</ref>
 
==Xem thêm==