Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đồng tính giả”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Đề nghị bạn Tienlen99 thảo luận trước khi tự ý sửa của người khác. Ở đâu ra quy định không được đưa tóm lược quan trọng liên quan đến thuật ngữ vào đoạn đầu?
[[Đặc biệt:Đóng góp/14.177.64.7|14.177.64.7]] ([[Thảo luận Thành viên:14.177.64.7|thảo luận]]) 07:36, ngày 12 tháng 10 năm 2015 (UTC)
 
Thực ra, thuật ngữ "đồng tính giả" ở Việt Nam chủ yếu để chỉ những người giả làm người đồng tính (Ví dụ: những người dị tính đóng giả làm người đồng tính để lừa đảo hoặc mại dâm...) chứ không phải như tóm lược của ai đó ban đầu.
[[Đặc biệt:Đóng góp/14.177.64.7|14.177.64.7]] ([[Thảo luận Thành viên:14.177.64.7|thảo luận]]) 07:48, ngày 12 tháng 10 năm 2015 (UTC)
Người dùng vô danh