Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đồng tính giả”

lối phát biểu đầy cảm tính
(Đồng tính vì hoàn cảnh)
(lối phát biểu đầy cảm tính)
Bên WP tiếng Anh đổi hướng [[:en:Pseudo-homosexuality]] về ''Situational sexual behavior'' (hành vi tính dục theo hoàn cảnh). Câu mở đầu của bài này có lẽ cần sửa lại chút? [[Thành viên:Greenknight dv|Greenknight]] ([[Thảo luận Thành viên:Greenknight dv|thảo luận]]) 13:12, ngày 12 tháng 10 năm 2015 (UTC)
::Cảm ơn bạn [[Thành viên:Greenknight dv|Greenknight]] đã góp ý. Đồng tính vì hoàn cảnh (Situational Homosexuality) là từ ngày nay thường dùng trong phạm vi khoa học nghiêm túc vì rõ nghĩa hơn, thay thế cho từ đồng tính giả (pseudo-homosexuality) mà chỉ còn là từ thông tục. [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 18:20, ngày 12 tháng 10 năm 2015 (UTC)
:Bài này mình đề nghị là cùng nhau xem xét lại từ đầu vì một số bài có trích là các bài báo, tuy có trích dẫn từ các bác sĩ, thạc sĩ tâm lý nhưng lối phát biểu đầy cảm tính, có tính dèm pha, có phần thiên vị, không đưa ra những nghiên cứu cụ thể, nếu có trích chỉ đưa vào phần tuyên bố gây nhiều tranh cãi. Bằng chứng cụ thể là số đồng tính theo các nghiên cứu ở các nước Tây phương đều khoảng từ trên 1% đàn ông đồng tính, cao nhất là Mỹ 2,2% (2009), đàn bà đồng tính thì ít nhất từ 0,6% ở Đức, cao nhất ở Mỹ 1,1% (2009). [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 18:46, ngày 12 tháng 10 năm 2015 (UTC)