Khác biệt giữa các bản “Assisi”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:15.6408655
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:15.6408655)
| population_footnotes =
| population_total = 27683
| population_as_of = ngày 30 Apriltháng 4 năm 2009
| pop_density_footnotes =
| population_demonym = Assisiani/Assisiati