Khác biệt giữa các bản “Cộng hưởng từ hạt nhân”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{{chú thích trong bài}}
'''Cộng hưởng từ hạt nhân''' là hiện tượng một [[hạt nhân nguyên tử]] nằm trong [[trường từ tínhtrường]] hấp thu hoặc phát xạ một [[bức xạ điện từ]]. Cộng hưởng từ hạt nhân cũng được xem là một nhóm các phương pháp khoa học áp dụng cộng hưởng từ hạt nhân vào việc nghiên cứu các [[phân tử]].
 
Mọi hạt nhân chứa một số lẻ các [[proton]] hay [[neutron]] có một [[mômen lưỡng cực từ|mômen từ]] nội tại và [[mô men động lượng|mômen động lượng]]. Các hạt nhân thường được đo nhất là [[hiđrô|hydro-1]] ([[đồng vị]] bắt nhận nhiều nhất phong phú trong tự nhiên) và [[cacbon|cacbon-13]], mặc dù cũng có thể gặp hạt nhân từ các đồng vị của nhiều nguyên tố khác (như <sup>15</sup>[[nitơ|N]], <sup>14</sup>N <sup>19</sup>[[flo|F]], <sup>31</sup>[[Phốtpho|P]], <sup>17</sup>[[Ôxy|O]], <sup>29</sup>[[silic|Si]], <sup>10</sup>[[Bo|B]], <sup>11</sup>B, <sup>23</sup>[[natri|Na]], <sup>35</sup>[[clo|Cl]], <sup>195</sup>[[platin|Pt]]).