Khác biệt giữa các bản “Bồi thẩm đoàn”

Đã lùi lại sửa đổi 22196235 của Titô (Thảo luận)
n
(Đã lùi lại sửa đổi 22196235 của Titô (Thảo luận))
|- style="background:lightgrey;"
! Hội thẩm nhân dân
! Bồi thẩm đoànse65e7se 52ađoàn
|-
| hội đồng nhân dân hay thẩm phán tuyển chọn || chọn bằng cách bốc thăm
|-
| hạn chế tham gia, chỉ phát biểu cảm nghĩ || tham gia toàn phần quá trình xử án
|}