Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Âm giai Thứ hòa âm”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:21.0050000
n (AlphamaEditor, General Fixes)
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:21.0050000)
Ví dụ tiêu biểu: Trong giọng La thứ (A-moll), có những trường hợp dùng hợp âm Mi trưởng (E) hoặc Mi bảy (E7) giải quyết về hợp âm La thứ (Am), khi đó nốt Xon thăng bị hút mạnh về nốt La.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}