Khác biệt giữa các bản “Vườn quốc gia Emas”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:19.5934235
n
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:19.5934235)
{{Infobox World Heritage Site
| WHS = Khu bảo vệ Cerrado: Vườn quốc gia [[Vườn quốc gia Chapada dos Veadeiros|Chapada dos Veadeiros]] và Emas
| Image = [[FileTập tin:As Brumas do Rio Formoso.JPG|270px]]
| State Party = {{BRA}}
| Type = Thiên nhiên