Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trận Lemberg (1914)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|combatant1={{flagcountry|Russian Empire}}
|combatant2={{flagcountry|Austria-Hungary}}
|commander1={{flagicon|Russian Empire}} [[Nikolai Judovich Ivanov]]<br>{{flagicon|Russian Empire}} [[Anton von Saltza|Nam tước Salza]]<br>{{flagicon|Russian Empire}} [[Alexei Evert]]<br>{{flagicon|Russian Empire}} [[Pavel Plehve]]<br>{{flagicon|Russian Empire}} [[Nikolai Ruzsky]]<br>{{flagicon|Russian Empire}} [[Aleksei Brusilov]]
|commander2={{flagicon|Austria-Hungary}} [[Conrad von Hötzendorf]]<br>{{flagicon|Austria-Hungary}} [[Viktor Dankl von Krasnik|Viktor Dankl]]<br>{{flagicon|Austria-Hungary}}[[Moritz von Auffenberg]]<br>{{flagicon|Austria-Hungary}}Rudolf Brudermann<br>
|strength1=1.200.000 người