Khác biệt giữa các bản “Chu vi hình tròn”

n
chính tả, công thức toán học
n (chính tả, công thức toán học)
{{Pi box}}
'''Chu vi hình tròn''' hay '''đường tròn''' là đường biên giới hạn của [[hình tròn]]. Công thức của chu vi hình tròn là lấy đường kính nhân với pi hay 2 lần bán kính nhân pi.<ref>{{Chú thích sách|tựa đề = [[Toán]] 5 (Tái bản lần thứ chín)| nhà xuất bản = [[Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam]]| năm = 2015| tháng =June| isbn íbn= 8 934994 228176}}</ref>
 
==Công thức==
Hoặc có thể là:
: <math> C=r \times 2 \times pi </math>
trong đó là C có nghĩa là chu vi, r là bán kính còn d là đường kính.
==Quan hệ với Pi==
{{wide image|Pi-unrolled-720.gif|250 px|Số Pi (pi)}}
Chu vi của [[hình tròn]] liên quan với [[Pi]]. Giá trị của [[Pi]] là pi1592653589793 (xem [[Pi]]). [[Pi]] được định nghĩa la tỷ lệ của chu vi <math> C </math>.
 
<br>
Các hằng số [[π]] được sử dụng phổ biến trong toán học, kỹ thuật và khoa học. Trong khi nó được đặt tên trong toán học thì kỹ thuật và khoa học nó không được đặt tên. Nó được sử dụng bởi [[radio]], [[lập trình máy tính]] và hằng số vật lý.
==Xem thêm==
* [[Hình tròn]]