Khác biệt giữa các bản “Chu vi hình tròn”

Quy ước giá trị số
n (chính tả, công thức toán học)
(Quy ước giá trị số)
{{Pi box}}
'''Chu vi hình tròn''' hay '''đường tròn''' là đường biên giới hạn của [[hình tròn]]. Công thức của chu vi hình tròn là lấy đường kính nhân với pi hay 2 lần bán kính nhân pi.<ref name=nxbgd>{{Chú thích sách|tựa đề = [[Toán]] 5 (Tái bản lần thứ chín)|nhà xuất bản = [[Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam]]|năm = 2015|tháng =June|íbn= 8 934994 228176}}</ref>
 
==Công thức==
==Quan hệ với Pi==
{{wide image|Pi-unrolled-720.gif|250 px|Số Pi (pi)}}
Chu vi của [[hình tròn]] liên quan với [[Pi]]. Giá trị của [[Pi]] là pi15926535897933,141592653589793.... (xem [[Pi]]), được quy ước giá trị gần đúng là 3,14.<ref name=nxbgd/> [[Pi]] được định nghĩa là tỷ lệ của chu vi <math> C </math>.
 
Các hằng số [[π]] được sử dụng phổ biến trong toán học, kỹ thuật và khoa học. Trong khi nó được đặt tên trong toán học thì kỹ thuật và khoa học nó không được đặt tên. Nó được sử dụng bởi [[radio]], [[lập trình máy tính]] và hằng số vật lý.