Khác biệt giữa các bản “Phineas và Ferb”

| style="text-align:center;"| '''1'''
| style="text-align:center;"| 47
| style="text-align:center;"| 17/ tháng 8/, 2007
| style="text-align:center;"| 20/ tháng 3/2009, 2009
|-
| style="background:gold;"|
| style="text-align:center;"| '''2'''
| style="text-align:center;"| 65
| style="text-align:center;"| 19/ tháng 2/, 2009
| style="text-align:center;"| 11/ tháng 2/, 2011
|-
| style="background:#3cb371;"|
| style="text-align:center;"| '''3'''
| style="text-align:center;"| 62
| style="text-align:center;"| 4/ tháng 3/, 2011
| style="text-align:center;"| 30/ tháng 11/, 2012
|-
| style="background:#90b;"|
| style="text-align:center;"| '''4'''
| style="text-align:center;"| 48
| style="text-align:center;"| 7/ tháng 12/, 2012
| style="text-align:center;"| 12/ tháng 6/, 2015
|-
| style="background:#FF8C00;"|
| style="text-align:center;"| '''Tập lẻ'''
| style="text-align:center;"| 1
| style="text-align:center;" colspan="3"| Thu 2015
|-
| style="background:#fe4c4c;"|
| style="text-align:center;"| '''Phim'''
| style="text-align:center;"| 1
| style="text-align:center;" colspan="3"| 5/ tháng 8/, 2011
|}</onlyinclude>
 
366

lần sửa đổi