Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Paul Signac”

gã này nấp kỹ, không thấy mặt
(gã này nấp kỹ, không thấy mặt)
(Không có sự khác biệt)
178

lần sửa đổi