Khác biệt giữa các bản “Điện môi”

n (→‎Tham kha: AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:15.1840000)
'''Điện môi''' là những chất không dẫn điện ([[cách điện]]). Trong phân tử của các chất điện môi, số lượng các [[điện tích]] tự do là rất ít. Điều này làm khả năng mang điện của nó rất kém. Nhưng khi [[điện trường]] tăng vượt quá 1 giá trị giới hạn thì điện môi bị đánh thủng (mất tính cách điện), mỗi điện môi khác nhau có 1 điện trường giới hạn khác nhau [[hằng số điện môi]] ε chỉ phụ thuộc vào tính chất của điện môi. Hằng số điện môi của chân không = 1.
 
==Tham khakhảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh