Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Miễn cấm IP”

n
"cả" => "và"
n ("cả" => "và")
{{Quy định Wikipedia|WP:IPBE|WP:EXEMPT|WP:IPEXEMPT|WP:MIỄNCẤM|WP:MIỄNCẤMIP}}
 
Các tác vụ [[Wikipedia:Quy định cấm thành viên|cấm]] [[địa chỉ IP]] hay dãy địa chỉ IP dài hạn không có ảnh hưởng đến [[Wikipedia:Đăng nhập|các thành viên đăng ký]]. Tuy nhiên, đôi khi cần cấm cả người vô danh cả thành viên đăng ký để chống [[Wikipedia:Phá hoại|phá hoại]]. Các [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]] luôn được miễn cấm, còn người khác có thể yêu cầu được '''miễn cấm IP''' từng người dùng một nếu họ có thể chứng tỏ thật sự cần thiết.
 
Quá trình miễn cấm IP cho phép người sửa đổi không bất tiện trong trường hợp địa chỉ IP bình thường của họ sẽ bị cấm không vì chính họ. Cũng có thể sử dụng nó (trong trường hợp rất đặc biệt) để cho phép sửa đổi dùng [[Wikipedia:Proxy mở rộng|proxy vô danh hóa]] như là [[Trợ giúp:Tor|Tor]]. Thành viên được miễn cấm IP cần chú ý rằng hễ mà quy định này bị vi phạm, thí dụ như sửa đổi trái phép dùng proxy, hoặc có vấn đề [[Wikipedia:Tài khoản con rối|tài khoản bị lạm dụng]] hay vấn đề khác, vụ miễn cấm IP có thể được vô hiệu '''ngay'''.