Khác biệt giữa các bản “Liêu sử”

n
không có tóm lược sửa đổi
(→‎Liên kết ngoài: Alphama Module)
n
* Liệt truyện 41 - Gian thần hạ - [[Tiêu Dư Lí Dã]], [[Da Luật Hiệp Lỗ]], [[Tiêu Đắc Lí Đặc]], [[Tiêu Ngoa Đô Oát]], [[Tiêu Đạt Lỗ Cổ]], [[Da Luật Tháp Bất Dã]], [[Tiêu Đồ Cổ Từ]]
* Liệt truyện 42 - Nghịch thần thượng - [[Da Luật Hạt Để]], [[Da Luật Sát Cát]], [[Da Luật Lâu Quốc]], [[Da Luật Trùng Nguyên]], [[Da Luật Hoạt Ca]]
* Liệt truyện 43 - Nghịch thần trung - [[Tiêu Hàn]], [[Da Luật Điệp Lạp]], [[Da Luật Lãng]], [[Da Luật Lưu Ca (nhà Liêu)|Da Luật Lưu Ca]], [[Da Luật Hải Tư]], [[Da Luật Địch Liệp]], [[Tiêu Cách]]
* Liệt truyện 44 - Nghịch thần hạ - [[Tiêu Hồ Đổ]], [[Tiêu Điệt Lí Đắc]], [[Cổ Điệt]], [[Da Luật Tát Lạt Trúc]], [[Hồi Li Bảo|Hề Hồi Li Bảo]], [[Tiêu Đặc Liệt]]
* Liệt truyện 45 - Nhị quốc ngoại kí - [[Cao Ly]], [[Tây Hạ]]