Khác biệt giữa các bản “Hậu Liêu”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:04.4063138)
n
'''Hậu Liêu''' ({{zh|s=后辽|t=後遼|p=Hòu Liáo}}) là chính quyền ở phía Đông Liêu không chịu quy phục quý tộc Mông Cổ và lập nên chính quyền riêng. Năm 1215, [[Da Luật Lưu Ca (nhà Nguyên)|Da Luật Lưu Ca]] công chiếm Đông Kinh, bộ tướng [[Da Luật Tư Bất]] và những người khác khuyến nghị Lưu Ca xưng đế, thoát khỏi sự khống chế của Mông Cổ. Song Lưu Ca không nghe theo và vẫn quy thuận Thành Cát Tư Hãn, Thành Cát Tư Hãn phong cho Lưu Ca là Liêu Vương. Năm 1216, em trai của Đông Liêu Vương, Da Luật Tư Bất giết sứ giả Mông Cổ, xưng đế tại Trừng Châu (nay là [[Hải Thành, An Sơn|Hải Thành]], [[An Sơn]], [[Liêu Ninh]]), lấy quốc hiệu là Liêu, sử gọi là Hậu Liêu, niên hiệu là ''Thiên Uy''. Ngay sau đó, Da Luật Tư Bất bị thuộc hạ giết, thừa tướng Da Luật Khất Nô giám quốc. [[Nhà Kim]] phái binh tấn công, Da Luật Khất Nô bại trận, đến [[Áp Lục|Áp Lục Giang]] thì bị [[Da Luật Kim Sơn]] giết. Da Luật Kim Sơn khi đó đang ở đất [[Cao Ly]], tự xưng làm quốc vương Đại Liêu, lấy niên hiệu là Thiên Đức. Quốc vương Cao Ly là [[Cao Ly Cao Tông|Cao Tông Vương Hạo]] phái Kim Tựu Lệ ([[:ko:김취려|김취려]]) đến đánh Da Luật Kim Sơn. Bại trận, Da Luật Kim Sơn chuyển quân đến Tây Kinh của Cao Ly là [[Bình Nhưỡng]], vượt [[sông Đại Đồng|Đại Đồng Giang]]. Năm 1217, Kim Sơn bị bộ hạ là [[Da Luật Thống Cổ Dữ]] sát hại, sau đó người này lại bị [[Da Luật Hảm Xá]] giết. Sau khi Hậu Liêu có chiến sự, đại quân Mông Cổ cùng Da Luật Lưu Ca tiếng đánh Hảm Xá, Cao Ly cũng gửi quân và chi viện. Năm 1219, Hảm Xá bại trận tự sát, Hậu Liêu diệt vong. Hậu Liêu là chính quyền cuối cùng do các thành viên gia tộc Da Luật lập nên nhằm phục nước Liêu.
 
== Vua Hậu Liêu ==