Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|-
|22. [[Stephen Harper]]
|[[6 tháng 2]] năm [[2006]] - [[19 tháng 10]] năm [[2015]]
|3 lần
|[[Đảng Bảo thủ (Canada)|Bảo thủ]]
|-
|23. [[Justin Trudeau]]
|[[19 tháng 10]] năm [[2015]] - ''nay''
|1 lần
|[[Đảng Tự do Canada|Tự do]]
Người dùng vô danh