Khác biệt giữa các bản “Thủ tướng Canada”

không có tóm lược sửa đổi
|-
|22. [[Stephen Harper]]
|[[6 tháng 2]] năm [[2006]] - [[194 tháng 1011]] năm [[2015]]
|3 lần
|[[Đảng Bảo thủ (Canada)|Bảo thủ]]
|-
|23. [[Justin Trudeau]]
|[[194 tháng 1011]] năm [[2015]] - ''nay''
|1 lần
|[[Đảng Tự do Canada|Tự do]]
Người dùng vô danh