Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thời kỳ tan băng Khrushchyov”

Trang mới: “{{đang viết}} '''Thời kỳ tan băng Khrushchyov''' ({{lang-rus|Хрущёвская о́ттепель|r=Khrushchovskaya Ottepel}})<ref name=taubman>Willi…”
(Trang mới: “{{đang viết}} '''Thời kỳ tan băng Khrushchyov''' ({{lang-rus|Хрущёвская о́ттепель|r=Khrushchovskaya Ottepel}})<ref name=taubman>Willi…”)
(Không có sự khác biệt)