Sb1593

Gia nhập ngày 4 tháng 10 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
* Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
* Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, Tỉnh Vĩnh Phúc
* Trường Trung học phổ thông chuyên Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
* Trường Trung học phổ thông Lộc Thành, Tỉnh Lâm Đồng
* Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, Tỉnh Bình Thuận
 
=== Câu lạc bộ Geoid ===
909

lần sửa đổi