Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|system = Isometric-Hexoctahedral ([[Hệ tinh thể lập phương|Lập phương]])
|twinning =
|cleavage = 115 (perfectTuyệt invời fourtrong directions4 phương)
|fracture = [[Conchoidal fracture|Conchoidal]] (vỏ [[sò]])
|mohs = 10
Người dùng vô danh