Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khí hư”

Trang mới: “'''Khí hư''' là dịch tiết sinh lý của phụ nữ sau khi đã dậy thì. Khí hư bình thường sẽ giúp làm sạch, dưỡng ẩm âm đạo và…”
(Trang mới: “'''Khí hư''' là dịch tiết sinh lý của phụ nữ sau khi đã dậy thì. Khí hư bình thường sẽ giúp làm sạch, dưỡng ẩm âm đạo và…”)
(Không có sự khác biệt)
32

lần sửa đổi