Khác biệt giữa các bản “Điện xoay chiều”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
=== Các tần số dòng điện ===
Tần sô (f) là đại lượng đặc trưng cho số lần đổi chiều trong 1 giây của dòng điện.
Đối với điện xoay chiều, số lần đổi chiều dòng điện gấp hai lần tần số.
 
=== Ảnh hưởng của tần số cao ===
{{chính|Hiệu ứng da}}
Người dùng vô danh