Nguynkimsn2003

Tham gia ngày 27 tháng 12 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Babel|vi|en-3|es-2|ru-1|it-1}}
{{User contrib CentralAuth|1000}}
{{Thành viên yêu thích Beyoncé}}
{{Thành viên yêu thích Shakira}}
{{Thành viên yêu thích Taylor Swift}}
{{Tóm tắt về thành viên Wikipedia
|Tên = Nguyễn Kim Sơn
* [[Bản mẫu:Fall Out Boy]]
}}
==Lịch sử sửa đổi==
{| style="width:100%; margin: 0 auto; border:solid 0px #FFFFFF; background-color:transparent; align:center; padding:0px; padding-top:0em;" cellspacing="0px;"
|-
|<center>[[Tập tin:Taylor Swift 112 (18119055110).jpg|200px|link=http://toolserver.org/~tparis/pcount/index.php?name=Nguynkimsn2003&lang=vi&wiki=wikipedia]]
|<center>[[Tập tin:Meghan Trainor December 20(14).jpg|200px|link=http://toolserver.org/~tparis/pages/index.php?name=Nguynkimsn2003&lang=vi&wiki=wikipedia&namespace=0&redirects=noredirects&getall=1created]]
|<center>[[Tập tin:Ellie Goulding - Bright Lights.png|200px|link=http://toolserver.org/~tparis/pages/index.php?name=Nguynkimsn2003&lang=vi&wiki=wikipedia&namespace=0&redirects=onlyredirects&getall=1]]
|-
|<center>Sửa đổi của tôi
|<center>Trang mới đã tạo
|<center>Các trang đổi hướng
|}
==Các trang thành viên khác của tôi==
[[: en:User:Nguynkimsn2003|Tiếng Anh - English]]