Khác biệt giữa các bản “Antiochos I Soter”

Không thay đổi kích thước ,  12 năm trước
n
Antiochos I Soter đổi thành Antiokhos I Soter qua đổi hướng: Tên gốc bằng tiếng Hy Lạp, BKTT VN cũng ghi là Antiôkhốt.
n (Antiokhos I Soter đổi thành Antiochos I Soter qua đổi hướng: TI2008,đây mới là tên đúng trên các trang wikipedia khác)
n (Antiochos I Soter đổi thành Antiokhos I Soter qua đổi hướng: Tên gốc bằng tiếng Hy Lạp, BKTT VN cũng ghi là Antiôkhốt.)