Nguynkimsn2003

Tham gia ngày 27 tháng 12 năm 2014
|-
|<center>[[Tập tin:Taylor Swift 112 (18119055110).jpg|200px|link=http://toolserver.org/~tparis/pcount/index.php?name=Nguynkimsn2003&lang=vi&wiki=wikipedia]]
|<center>[[Tập tin:MeghanZedd TrainorSpectrum Decembercover 20(14)artwork.jpg|200px|link=http://toolserver.org/~tparis/pages/index.php?name=Nguynkimsn2003&lang=vi&wiki=wikipedia&namespace=0&redirects=noredirects&getall=1created]]
|<center>[[Tập tin:Ellie Goulding - Bright Lights.png|200px|link=http://toolserver.org/~tparis/pages/index.php?name=Nguynkimsn2003&lang=vi&wiki=wikipedia&namespace=0&redirects=onlyredirects&getall=1]]
|-
|<center>Các trang đổi hướng
|}
 
==Các trang thành viên khác của tôi==
[[: en:User:Nguynkimsn2003|Tiếng Anh - English]]